Ekologiska klädval

Att leva så hälsosamt och hållbart som möjligt är något som är viktigt för många. Det finns många anledningar till varför det borde vara en självklarhet för oss alla. Däremot kan det kortsiktigt sätt vara så att ekologiska alternativ är dyrare och att det då är mer berättigat för många att välja ett billigare alternativ. När det kommer till kläder så kan man dock befoga den större initiala summan med att det är något som kan användas under en lång tid. Men frågan är om det verkligen gör någon större skillnad att välja ekologiska kläder framför andra, oftast billigare, alternativ?

Ekologiska varor gör skillnad

Efterfrågan på ekologiska varor har ökat de sista åren då de flesta människor har fått upp ögonen för hur vårt levnadssätt har för effekter på miljön och vår hälsa. Att välja ekologiskt odlade matvaror i butiken är för många en självklarhet då kemikalierna som besprutas på våra råvaror är starka och påverkar både människor, djur och natur mycket negativt. När det kommer till kläder kanske det inte känns lika självklart för många eftersom det inte är någonting man direkt stoppar i sin kropp. Dessutom så kanske man inte tänker på att material som bomull också är en växt som skördas på liknande sätt som de råvaror vi konsumerar för föda.

Så vad är då egentligen skillnaden mellan matvaror och kläder? Även fast vi inte förtär våra kläder såsom vi gör med mat så kommer de ändå i kontakt med våra kroppar och organ dagligen. På så sätt har de en påverkan på våran hälsa och vårt välmående. Att ekologiska produkter är mer skonsamma för vår natur och miljö gör ju inte saken mindre betydelsefull. Konsumtionen av just kläder har ökat sedan början på 2000-talet eftersom marknadspriserna på textiler har blivit lägre. Detta kan i vissa fall leda till ett mer ohållbart tankesätt då det kan uppmuntra till att exempelvis köpa nytt istället för att laga befintliga plagg eller ärva plagg.

Kläders påverkan på miljö och hälsa

Helt ekologiska klädesplagg

Producering av bomull kräver otroliga mängder vatten. Bara ett par jeans uppskattas kräva ca 11 000 liter vatten för beredning och odling. Koldioxidutsläppen från klädeskonsumtionen är också stor. Produktionen kräver väldigt stora mängder bekämpningsmedel som både påverkar den övergripande miljön men också bidrar till en ohälsosam arbetsmiljö för odlare. Andra skadliga kemikalier används i senare steg i produktionen såsom vid framställning av fibrer, blekning och färgning, samt tryckning. Förutom att förorena miljön så skadar dessa kemikalier och bekämpningsmedel människorna som jobbar inom dessa yrken. Att välja ekologiska alternativ gör skillnad när det kommer till påverkan på både miljö och hälsa.

Dessa aspekter kommer dessutom att ha en påverkan på bäraren av kläderna. Även om bekämpningsmedlen och kemikalierna kanske inte består av samma mängder som under tillverkningen så kommer de nu i direkt kontakt med bärarens kropp och har en långvarig påverkan. En bomullströja kan exempelvis bestå av upp till 250 sorters restkemikalier. När man istället väljer ekologiska kläder så kommer inte bara produktionen vara energisnål och ske utan bekämpningsmedel, men det leder även till en slutprodukt av högre kvalitet, med längre fibrer och ökad livslängd.

Välj ekologiskt odlade kläder till hela din familj

Med denna information i bakhuvudet är det lättare att förstå innebörden med ekologiskt odlade kläder. Ekologiska kläder är mer skonsamma mot miljö och hälsa och bör vara ett lika självklart val som att välja ekologiska matvaror. Att ekologiskt odlade kläder dessutom har en längre livslängd och är utav högre kvalitet gör ju inte saken sämre och kan även hjälpa till att göra valet enklare från ett ekonomiskt perspektiv. Dessa alternativ kommer att befria dig från att bära kläder fyllda med cancerframkallande restkemikalier samtidigt som ditt val bidrar till en skonsammare miljö och en bättre vardag för arbetare inom odling och produktion av kläder. Alternativen för ekologiskt odlade kläder kan fortfarande vara något begränsade men med större efterfrågan kommer fler alternativ.